कुश्मा नगरपालिका–८ चुवाले गत आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गरेका योजनाहरु

पर्वत– कुश्मा नगरपालिका–८ चुवाले विभिन्न २१ वटा साना ठुला आयोजना गत आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गरेको छ । विकास र समृद्धिका लागि काम गदै आएको वडाले खानेपानी आयोजना, सिँचाई निर्माण मर्मत, भवन निर्माण, विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम, कृषि यान्त्रीकिकरण वितरण, बिष्णु बाटिका निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण योजना सम्पन्न गरेको छ । कार्यालयले गत आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा एक करोड भन्दा बढिको काम गरेको दावी गरेको छ । वडामा एक करोड भन्दा बढि रकम भित्राउन सफल भएको वडा अध्यक्ष राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
कुश्मा नगरपालिका–८ चुवाले गत आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गरेको योजनाको बजेट सहित  ।

१.चुवा खानेपानी आयोजना -१००००००द्श लाख
२.मारङ्सिङ सडक १५०००००.पन्ध्र लाख।
३. रुद्रेश्वर महादेव मन्दिर निर्माण ७०००००. सात लाख।
४. जमल्धारी आहाल्डाडा सडक ६०००००. छ लाख।
५. जमल्धारी धारा निर्माण ५०००००. पाच लाख।
मङ्गलोदय मा बि फर्निचर खरिद ३०००००. तिन लाख।
६. जेष्ठ नागरिक मिलन चौपारी २०००००. दुइ लाख।
७. सामुदायिक बिद्यालय दिवा खाजा ब्यबस्थापन २०००००. दुइ लाख।
८. मङ्ग्लोदय मा बि भवन निर्माण ३६०००००. छत्तिस लाख।
९. कृषि यान्त्रीकिकरण ३०००००. तिन लाख।
१०. महिला सामुदायिक भवन ५०००००. पाँच लाख।
११. बिष्णुबाटिका निर्माण १५५००००. पन्ध्र लाख पचास हजार।
१२. लालेश्वर महादेब मन्दिर मर्मत ५०००००. पाँच लाख।
१३. खानेपानी पाइप खरिद तथा मर्मत ३०००००. तिन लाख।
१४. लालेश्वर गुफा मर्मत सम्भार ७०००००. सात लाख।( उद्योग, पर्यटन, बन तथा बाताबरण मन्त्रालय)
१५. सुन्दरे खोला सिंचाइ १००००००. दस लाख। ( साम्सद क्षेत्र बिकास कोष )
१६. बिष्णुबाटिका निर्माण ४००००००. चालिस लाख। ( खर्च भएको रकम ३२०००००. बत्तिस लाख।उद्योग पर्यटन बन तथा बाताबरण मन्त्रालय ।
१७. मङ्गलोदय मा बि साइन्स ल्याब निर्माण ६५००००. छ लाख पचास हजार।
१८. मङ्गलोदय मा बि शौचालय निर्माण ७०००००. सात लाख।( योजना संचालन हुन बाकी)
१९. वडारे छहरा खानेपानी १५००००. एक लाख पचास हजार।
२०. मङ्गलोदय मा बि मर्मत १०००००. एक लाख।
२१. उर्जा बिकास कार्यक्रम अन्तर्गत ४० थान चुला बितरण। ( दलित समुदायका लागी मात्र। )

प्रकाशित मिति ११ श्रावण २०७६, शनिबार १४:२८